Få nyttig kundeindsigt via persontællere til butikker

Ønsker du at blive klogere på, hvem der handler i din butik? Altså ikke hvem der specifikt kommer med navn og det hele, men mere ift. hvor mange af dine kunder fx er kvinder? Hvis du ved, at langt hovedparten af kunderne er kvinder, kan du begynde at målrette dine tilbud mod denne målgruppe. Eller omvendt så kan du begynde at se på, hvordan du får flere mænd til at handle nede i din butik.

Sæt en persontæller op i butikken

Hvad er nøglen til denne indsigt så? Tæl hvor mange personer handler hos dig med en persontæller, som du sætter op i butikken, hvorefter den for det første kan notere, hvor mange besøgende du får i butikken. Og for det andet er softwaren til persontællere så avanceret, at den kan skelne mellem ikke blot voksne og børn, men også mænd og kvinder. Derved får du sat nogle tal på din kundekreds.

Få ekstern hjælp til kundeindsigt

Du kan også se, hvor mange plejer at være i butikken på et bestemt tidspunkt. Men hvordan skal du reagere på disse tal? Her er det godt at have en ekstern samarbejdspartner, der kan hjælpe dig med at hitte ud af, hvordan du skal tilrettelægge vagter for at sikre nok personale i butikken på de travle tider. Derved mindskes risikoen for, butikken er over- eller underbemandet på et bestemt tidspunkt.

Saml data med en besøgstæller

Vil du gerne gøre din virksomhed bedre i stand til at håndtere de kunder, der kommer, og tilgodese deres behov eller trække nogle nye kunder til? Så er første skridt, at du får en indsigt i, hvor mange kunder du har, og hvad for nogle folk er flittigst til at handle hos dig – fx mænd eller kvinder. Og den type indsigt kan du få med en persontæller eller besøgstæller og softwaren til at analysere dataene.