Ohm-tegnet er et helligt symbol i hinduismen og buddhismen

Der er ohm-skilte overalt. I yogastudier, på smykker og endda i tatoveringer. Men hvad betyder de? Ohm-tegnet er et helligt symbol i hinduismen og buddhismen. Det repræsenterer universet og alt, hvad der findes i det. Ohmtegnet er også en påmindelse om at være til stede i nuet og om at forbinde sig med verden omkring os. Ohmtegnet kan være et kraftfuldt redskab til meditation og bøn. Når de fokuserer på ohmtegnet, bliver de mindet om at forbinde dem med deres åndedræt og finde stilhed i sig selv. Dette kan hjælpe dem med at berolige deres sind og finde fred i deres liv. ohm tegn giver ro i og afslappelse.

Når de synger Om eller Aum tapper de ind i universets hellige lyd

Når de synger Om eller Aum, tapper de ind i universets hellige lyd. Denne lyd menes at være den vibrerende kraft bag al skabelse, og det siges, at den udgår fra Brahman, den absolutte og ultimative virkelighed. Den hellige stavelse blev først oplevet af hinduistiske vismænd, eller rishis, som indså dens primære essens under meditation. Ved at synge Om kan vi forbinde dem med lyden af selve skabelsen, hvilket kan hjælpe dem til at opleve en følelse af fred og enhed med alt, hvad der eksisterer.

Betydningen af Om varierer afhængigt af den sammenhæng hvori det bruges

Om er en hellig lyd og et åndeligt ikon. Det er et mantra eller en bøn i hinduismen, buddhismen, jainismen og sikhismen. Det er også et helligt symbol i mange østlige religioner. Stavelsen Om omtales som Para Brahman i Vedaerne. Om repræsenterer foreningen af sind, krop og ånd. Betydningen af Om varierer afhængigt af den sammenhæng, hvori det bruges. I hinduismen henviser Om typisk til Atman eller Brahman (den ultimative virkelighed). I buddhismen henviser Om til Buddha-naturen eller tomhed. I jainismen repræsenterer Om princippet om ahimsa (ikke-vold). Og i sikhismen står Om for Ik OnkarNår du synger stavelsen Om, åbenbares den dybere sandhed, den højeste og evige sjæl, for dig. Yogis synger ofte Om under eller ved afslutningen af deres praksis for at påkalde det guddommelige som en påmindelse om den ultimative virkelighed. Gentagelse af Om kan hjælpe udøveren med at opnå opmærksomhed og bevidsthed ud over det, der normalt opleves i dagligdagen.